Yin-Yang-Figur goldfarben-63

Yin-Yang-Figur goldfarben-63